سرمربی تیم مس کرمان: هندبال به معنای واقعی بازی شد