امام جمعه:هنوز نیروهای انقلابی لاهیجان زنده‌اند;غلط می کنی که این حرف را می زنی