لیگ برتر هندبال/ مس کرمان بر منیزیم فردوس غلبه کرد