جشن اشتباهی تراکتوری‌ها پس از توقف مقابل نفت/ اصفهان با قهرمانی سپاهان غرق در شادی+فیلم