رویای تراکتور با اخراج آندو بر باد رفت/ سپاهان قهرمان شد