سپاهان به طرز معجزه آسایی قهرمان شد/ پیکان سقوط کرد +جدول