توقف تراکتورسازی ۱۰ نفره مقابل نفت/ جام از دست سرخپوشان پرید!