اصفهانیان: پس از دیدن فیلم دربی در خصوص عملکرد تیم داوری اظهار نظر می‌کنم