سپاهان 2 – سایپا صفر؛ پنجمین تاجگذاری سپاهانی‌ها در لیگ‌برتر/ دومین جانم متوالی فرکی