برای معرفی جاذبه‌های گردشگری باید زیرساخت‌های اقامتی فراهم شود