سومین سرخپوش هم اخراج شد/ شعار تراکتوری‌ها؛وای به حال داور اگر تراکورسازی ببازد