پیروی از قرآن یعنی اجرای فرامین و دستورات قرآن در یک جامعه/ باید آیات کلام الله را در زندگیمان مشاهده