میثاقیان تماشاگر ویژه دیدار استقلال خوزستان - پیکان