معاون امداد ونجات هلال احمراستان تهران:شهرآورد پایتخت مصدوم نیازمند خدمات امداد ونجات نداشت