شروع بکار جشنواره و همایش معرفی جاذبه های گردشگری مشگین شهر