کشتی ایرانی از سواحل عمان عبور کرده و فردا به یمن می‌رسد