ورود سرزده تریلی به ساختمان مسکونی/ مادربزرگ جان خود را از دست داد