برگزاری همایش بین المللی کربلا و امام حسین (ع ) در ...