ظریف: در صورت جدیت شرکای ما در مذاکرات توافق هسته‌ای بسیار محتمل است