نرم افزار  الکترونیکی قرعه کشی مسابقات بین المللی قرآن رونمایی شد