افخم : واقعیات منطقه خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد