اخبار ضد ونقیض درباره خروج آمریکایی ها از الانبار/ ...