سپاهان با ترک زمین مقابل شهرداری تبریز، بازی را نیمه کاره گذاشت