نیمه اول ۷ دیدار به پایان رسید/ تراکتورسازی یک نیمه تا قهرمانی