برتری تراکتورسازی و سپاهان و شکست نفت/ تساوی ته جدولی‌ها