باشگاه استقلال به تعهداتش عمل نکرده است پس نمی‌تواند جریمه کند