پینگ پنگ قهرمانی جوانان آسیای میانه/ پسران صعود کردند، دختران در انتظار ماندند