قلعه نویی: پنالتی استقلال سوخت / بزودی تصمیم می گیرم