نصب بزرگترین دکور دیجیتال کشور در سی ودومین دوره مسابقات بین المللی قرآن