ابراز خوشحالی هواداران تراکتور از برد پرسپولیس/ کفاشیان تشویق شد