وزیر بهداشت ۸ عمل جراحی چشم در مراوه‌تپه انجام داد