عنایتی: فصل کابوس‌وار استقلال تمام شد/ پولی نداده‌اند که بخواهند جریمه مان کنند