شیطنت خلعتبری و لمس جام قهرمانی/ گل سپاهان ورزشگاه را منفجر کرد