اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار به‌منظور رفع مشکلات عشایری سیستان و بلوچستان