اپل در سه ماهه دوم سال جاری بیش از 50 میلیون آی‌فون خواهد فروخت!