روی اتفاقات گل خوردیم | پرسپولیس هم نتیجه لازم را نگرفته است | جریمه کردن ما قانونی نیست