درگیری جزئی از فوتبال است/ باید کار الهلال را در تهران یکسره کنیم