ایوانکوویچ: شکست استقلال مرهمی بود بر زخم هواداران