تصویر؛ لحظه چرت زدن وزیر دفاع کره شمالی که باعث اعدامش شد