برهانی: هواداران واقعی می‌دانند چه به روز استقلال آمده است