فروزان: از نیمکت‌نشینی ناراحت نبودم/ حالا حالاها در استقلال هستم