(تصاویر) حاشیه های قبل ازبازی فینال لیگ چهاردهم در تبریز