حاتمی: با احترام به استقلالی‌ها قائل، ما مستحق برد بودیم