همه چیز در مورد انجمن‌های دوستی به بهانه حضور در نمایشگاه کتاب تهران