علیپور: امیدوارم هواداران از من راضی باشند | درگیری در فوتبال عادی است