عمان: کشتی ایرانی از مقابل سواحل یمن عبور کرده و فردا به یمن می‌رسد