برنامه کارگاه‌های آموزشی جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام شد