جویباری: استقلال را نابود کردند/نمی دانیم فردا هستیم یا خیر