مکانی: این برد تنها هدیه‌ای بود که با آن تماشاگران را خوشحال کردیم/ 6 نماد باشگاه پرسپولیس است