جوانگرایی در داوری صددرصد به نفع ماست | درباره داوری امروز اصلا صحبت نمی کنم